Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

tisdag 15 november 2011

Om lågenergilampor

Energimyndigheten skriver såhär på sin hemsida:                                                Lågenergilampan innehåller en liten mängd kvicksilver. Exponering vid enstaka tillfällen för de små mängder kvicksilver som finns i en lampa anses inte ge några negativa hälsoeffekter. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning ska man ändå vara försiktig, särskilt om en varm lampa går sönder.
Det finns olika sätt att undvika att kvicksilver sprids i luften om en lågenergilampa gått sönder. De varierar beroende på om det rör sig om en varm eller en kall lampa. I båda fallen gäller dock att man inte ska använda dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.

Om en kall lampa går sönder 

  • Samla upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. 
  • Torka därefter golvet med en liten, fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, Förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. 
  • Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.

Om en varm lampa går sönder

  • Stäng dörrar till rummet där lampan gått sönder.
  • Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. 
  • När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem på samma sätt som i beskrivningen ovan av hur en trasig kall lampa hanteras. Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...