Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

tisdag 11 januari 2011

Kosmiska lagar

De kosmiska lagarna är det som ÄR. Det betyder att de verkar i kosmos oavsett om vi "tror" på dem eller inte. Allting kretsar kring dessa lagar. Det handlar om energi och därför går lagarna också ibland in i varandra.
Här följer nu en kort introduktion av lagarna. Jag gör även en längre presentation av varje lag för sig. Om du klickar på lagens namn så kommer du vidare dit. Jag skriver detta vartefter, börjar uppifrån och arbetar mig neråt i listan.

Gudomlig ordning

Allting sker i rätt tid, på rätt plats och i rätt ordning.

Valfrihetslagen

Människan har en fri vilja även när och om hon tror att hon inte har det.

Lagen om Tanken som skapande kraft

Allting börjar med en tanke.
Tanken ligger till grund för de attityder vi har och de handlingar vi utför.

Samhörighetslagen
Dina celler har ett minne och detta minne talar om för dig när, var, hur och med vem du ska agera i livets skeenden.

Överflödslagen

Allt vi behöver finns i överflöd.

Attraktionslagen
Du drar till dig människor som står på din egen kunskapsnivå och som har din förståelse för livet och dina egenskaper.

Karmalagen
Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga.
Allt du gör mot andra kommer tillbaka till dig.

Ackumuleringslagen
Det vi är intresserade av, tänker på eller samlar på i en eller annan form drar vi till oss.

Avskärmningslagen
När vi älskar och uppskattar oss själva skapar vi ett starkt beskydd mot negativitet och disharmoni.

Manifesteringslagen
Det du tänker på, längtar efter, ber om, affirmerar om, visualiserar osv. blir verklighet.

Bumeranglagen

Allt du ger ut kommer tillbaka trefaldigat.

Enhetslagen
Allting ingår i samma helhet och vi är ett med allt omkring oss.

Harmonilagen
Allting längtar efter harmoni.

Skapandelagen
Vi skapar allt omkring oss, medvetet eller omedvetet.

Tacksamhetslagen
Den som inte är tacksam i sitt sinne får heller inget att vara tacksam för.

Utvecklingslagen
När vi ger upp gamla inprogrammerade motstånd utvecklas vi lättare.

Motståndslagen
Vad du än hatar, har fördomar om eller på annat sätt försöker motstå i livet drar du till dig - som en magnet.

Reflektionslagen
Din omvärld är en spegel av dig själv. Det du hatar eller tycker om hos andra är något du tycker om eller hatar hos dig själv.

Tillitslagen
När vi slutar oroa oss och låter Universums Gudomliga vägledning guida oss genom livet upphör sjukdomar och problem att existera i våra liv.

Förändringslagen
All förändring utanför mig själv, börjar inom mig.

Synkroniseringslagen
När olika händelser som sker samtidigt vävs in i varandra till en helhet.

ur Kosmiska lagar av Kristina Wennergren
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...