Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

måndag 20 juni 2011

Moder Amma till Finland hösten 2011

Amma kommer till Finland 15 - 16 oktober 2011, men det har meddelats att förändringar till detta program ännu är möjliga i detta skede, så var förberedd på det.
Platsen är samma som år 2009 dvs. Energia Arenan i Myrbacka i Vanda (Råtorpsvägen 23). Detta blir Ammas tionde besök i Finland i samband med hennes Europaturné.

Mera uppgifter om Ammas program fås i början av hösten på föreningens hemsida Amma-center of Finland och om Europaturnén på www.amma-europe.org.

Amma menar att det Gudomliga finns i allt, i det som vi kan uppfatta med våra sinnen och i det som vi inte kan uppfatta. Att förstå den underliggande sammanlänkningen, enheten i allt är andlighetens väsen och det som utgör slutet för allt lidande.
När man frågar Amma om vilken religion hon tillhör säger hon att kärleken och medlidandet är hennes religion, och att det utgör grunden för alla religioner. Amma försöker aldrig att förmå människor att byta religion utan hjälper dem att nå djupare i den egna religionen. Människor från alla möjliga trossamfund, religioner och bakgrunder kommer till Amma för att få uppleva hennes kärlek och glädje.


Info: Amma-center of Finland


"Love is a universal religion, and this is what society really needs. Love should be expressed through our every word and action. "
 

"No matter how rich we are, as long as we have no compassion, we, ourselves, are truly living in utter poverty. If we are compassinate towards our fellow beings, it is like gold with a fragrance, something utterly unique. Its value is beyond all words."

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...