Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

fredag 25 mars 2011

Harmoni

Harmoni på japanska är tecknet wa.
Det är ett av de viktigaste kulturella värdena i det japanska samhället. Japaner undviker ofta att säga nej för att kunna bibehålla harmoni i kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Man uppnår wa om man tar ömsesidig hänsyn till varandra. Det är alltså därför som japanerna lägger ner mycket tid på att bli ense, att uppnå konsensus. Hela denna procedur kallas nemawashi och betyder ordagrant ”bindning av rötterna”. Det uttrycket härstammar från den process som utförs då man flyttar ett levande träd från en plats till en annan.
Om man rent tekniskt granskar detta beslutssystem, så kan fördelen med det vara att när ett beslut väl är taget av en större grupp t.ex. från olika nivåer av ett företag, kan jobbet utföras mycket snabbare. Det är möjligt helt enkelt därför att alla tänkbara problem involverade i att genomföra projektet redan blivit lösta.
Japaner kommunicerar i grunden på ett annat sätt än vad vi i väst gör. Där är det större fokus på den icke verbala kommunikationen, olika ljud och kroppsrörelser, mer än uttalade ord. Detta sätt att kommunicera är också en del av sättet att hela tiden bibehålla harmoni.
Filosofin bakom téceremonin återspeglar denna strävan. Ceremonin är en ritualiserad dramatisk handling som enbart kretsar kring teet, blommorna och tuschmålningen. Ingen disharmoni får bryta rummets stillhet, inget ljud får störa rytmen, ingen rörelse oroa harmonin, intet ord sägas som kan försvaga enheten och samstämmigheten.
 
 
 
 
 


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...