Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

lördag 4 september 2010

Solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på Jorden. Utan värme från solen skulle Jorden vara en kall plats och det är solenergin som driver växternas fotosyntes.
Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och till viss del geotermisk energi. Solenergin står därmed för den största delen av såväl el- som värmeproduktion på jorden. Till undantagen hör till exempel kärnkraft och tidvattenkraft.
Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövänlig då den, i alla fall under drift, inte ger några utsläpp.

Solvärme innebär att solenergin används för uppvärmning. En vanlig tillämpning är vattenvärmning för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion i villor. Det vanligaste produktionssättet är genom solfångare. De kan vara plana, koncentrerande eller av vakuumrörstyp. I mindre skala kan solvärme användas för matlagning i en solugn. Solvärme används också i värmepump.

Solel eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av solceller eller med en termisk process.
Det vanligaste produktionssättet är genom solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler. Termisk solkraft fungerar genom att man med speglar koncentrerar solstrålningen till en punkt. Sålunda kan man få temperaturer höga nog att producera ånga från vatten. Ångan låter man sedan driva en ångturbin som i sin tur driver en generator.

PV/T - kombinerad solel och solvärme 

Den engelska termen Photovoltaic/Thermal som förkortas PV/T betecknar solenergisystem som samtidigt genererar el och värme, ofta med koncentrerat solljus med solföljande tråg. I Sverige finns en sådan installation på sjukhuset i Härnösand.

 Intressant länk: Solportalen - den första finlandssvenska hemsidan ägnad helt åt solenergi.BITTERFELD, GERMANY - AUGUST 20:  Wind turbines spin behind a field of solar cell panels near the headquarters and production facilities of German solar cells producer Q-Cells on August 20, 2008 near Bitterfeld, Germany. German Environment Minister Sigmar Gabriel has announced that the German government plans that 30% of the country's energy production will be through renewable energy sources by the year 2020.  (Photo by Sean Gallup/Getty Images)3 kommentarer:

Anonym sa...

Alla sparåtgärder, återförbrukning och tekniska innovationer till trots, stiger användningen av energi och priset på densamma så, att vi på ett obehagligt sätt känt av detta i våra penningpungar, isynnerhet under de senaste depressionerna.
Inte minst av dessa orsaker bör vi applådera nya och speciellt gröna energiformer.
Så har vi ju miljön att tänka på.
Energisektorn hör till de mest föränderliga och expansiva idag. T.o.m. de stora oljejättarna köper nu upp sol-, vind -, gas- och hydroenergibolag, ofta för att det är säkrast att gardera sig för framtiden. Bra , så skapas ökade resurser för en bättre framtid.

Solenergin hör väl till de mest intressanta sektorerna även om den ännu kan sägas ligga i sin linda. Men också solens strålar bränner och det som verkar bra idag, kan ha avigsidor i morgon, eller vice versa.
Kanske vi är predestinerade att gå en "energi-isk"
balansgång på vår glob.

Pia sa...

Kloka ord. Tack för kommentaren!
Min tanke var bara att presentera solen som en alternativ energiform, naturligtvis menar jag inte att den skulle vara den enda rätta energiformen. Jag kommer framöver att presentera andra möjligheter. Det bästa är nog i dagsläget, precis som du säger, en balansgång genom att stå på flera ben och kombinera flera energiformer enligt tycke och möjlighet.
Detta är ett sätt för mig själv att lära mig mera samtidigt som någon läsare kanske också lär sig något och förhoppningsvis börjar tänka på eller intressera sig för dessa frågor.

Anonym sa...

Bra, fria fora är rätta platsen för åsiktsutbyte i viktiga vardagliga frågor.Ingen kan närmelsevis allt om jättekomplexet energi, men det finns gott om enögda instanser som lobbar i eget intresse.

Solenergi hör till de mest spännande bitarna .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...