Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

tisdag 14 september 2010

Textilekologi och Oeko-Tex®

Oeko-Tex® etikett är ett internationellt registrerat varumärke, som är rättsligt skyddat genom Madrid-protokollet. Produkter märkta med detta märke innehåller bl.a. inte bekämpningsmedel, tungmetaller eller rester av formaldehyd. Produkterna får inte heller innehålla färgämnen som är giftiga eller allergiframkallande. Därutöver ställer standarden krav på producentens miljöpåverkan.

Oeko-Tex® Standard 100 utvecklades i början av 1990-talet som en reaktion på konsumenternas och allmänhetens behov av textilier som är ofarliga för hälsan. "Gift i textilier" och andra negativa rubriker var vanliga vid den här tiden och stämplade över lag de vid textiltillverkningen använda kemikalierna som negativa och hälsovådliga. 

De krav vi ställer på moderna textilprodukter kan emellertid inte uppfyllas utan användning av vissa kemiska ämnen. Modefärger, att vara lättskötta, lång livslängd och många andra funktionella egenskaper krävs idag av textilierna och är för många användningsområden (t.ex. för arbetskläder) delvis oumbärliga. 

Innan lanseringen av Oeko-Tex® Standard 100 fanns det varken för konsumenter en pålitlig produktetikett för att bedöma textiliernas humanekologiska kvalité, eller förelåg någon enhetlig säkerhetsnorm för företagen i textil- och beklädnadsindustrin, som möjliggjorde en praktiskt inriktad bedömning av potentiellt skadliga ämnen i textilprodukter. Det är anledningen till att Österreichisches Textil-Forschungsinstitut (ÖTI) och det tyska Forschungsinstitut Hohenstein på grundval av sina redan då befintliga befintliga provningsnormer tillsammans utvecklade Oeko-Tex® Standard 100. 

För närvarande är mer än 9 000 textil- och beklädnadstillverkare i mer än 80 länder längs hela den textila kedjan certifierade enligt Oeko-Tex® Standard 100. Med mer än 82 000 utställda certifikat och miljoner märkta artiklar i nästan alla produktsegment är etiketten ”TRYGG TEXTIL” därmed det mest kända och spridda provningsmärket i världen för textilier som provats avseende hälsovådliga ämnen.
45,8% av alla Oeko-Tex® certifikat hänför sig till länder på den europeiska marknaden, 51,0% av de certifierade företagen ligger i Asien. Återstoden fördelar sig på den amerikanska kontinenten, Afrika och Australien. Kina är det land som har flest certifieringar, följt av Tyskland och Turkiet. Medan antalet certifieringar i Tyskland sedan några år stabiliserat sig på en hög nivå (ca 1 700 certifikat), stiger anslutningen till Oeko-Tex® systemet globalt sett kontinuerligt liksom tidigare. För närvarande utgör framför allt Japan och USA nya intressanta försäljningsmarknader.   


Källor: Wikipedia - Vapaa tietosanakirja, Oeko-Tex.com


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...