Min Gröna Blogg med hjärta och glädje - Vihreä Blogini sydämellä ja ilolla

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan ändra vårt sätt att tänka. Genom positivt tänkande och rätta val kan vi hjälpa oss själva, varandra och Moder Jord. Vi behöver lära oss använda hjärtat istället för hjärnan. Vi är kärleksfulla varelser och kärleken har en enorm kraft. Det som bottnar i kärlek kan inte bli fel. Vi kan ändra den negativa utvecklingen på vår planet och tillsammans uppnå förändring till det bättre. ________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen till bloggen som skrivs med hjärta och glädje - Tervetuloa blogiin jossa sydän ja ilo hallitsee - Welcome to my blog : )

lördag 11 september 2010

Mera målbilder


Målbilder är positiva visualiseringar där vi föreställer oss att vi redan uppnått det vi önskar. Att fastställa ett mål är ett sätt att kanalisera vår energi mot en önskvärd riktning. När vi har målen för ögonen är det lättare att hålla kursen.
 
Kännetecknande för målbilder är att de bör utgå från följande:
De behöver vara positiva 
Avsikten med att träna mentalt är att vi vill förverkliga något och förbättra vår situation. Ofta är vi tyvärr fokuserade på problemen och hindren, i stället för att se möjligheterna.
De behöver vara motiverande 
Målen skall vara motiverande, komma från vårt sanna jag och kännas meningsfulla och lustfyllda.
Det skall vara möjligt att förverkliga dem
Målbilderna bör upplevas som realistiska, som att de kan förverkligas. Du behöver även ha en positiv förväntan om att dina önskemål kan uppfyllas.
De behöver vara tydliga
Det är viktigt att vi konkretiserar våra mål. Helst behöver de även innehålla någon form av mätbarhet, så att vi lättare är medvetna om när önskemålen har uppfyllts.
Tidsperspektivet behöver vara rimligt
Målen kan indelas i olika tidsperspektiv, alltifrån mål som ska uppnås i livet, om fem år, ett år eller om ett par månader. Långsiktiga mål kan brytas ner till mindre, mer konkreta mål. De kortsiktiga målen ska vara enkla och realistiska. Ha inte alltför snäva tidsramar, eftersom för kort tid lätt kan leda till stress om man märker att man inte förverkligar sin målsätt­ning.
De beskrivs i nutid 
Dina målbilder ska beskrivas i presens, det vill säga de mentala föreställningsbilderna ska visa vad som hänt efter det att du förverkligat dina mål, som om de redan har inträffat. I målbilderna upplever du hur du lyckas uppfylla ditt fastställda mål, hur ditt liv kommer att gestalta sig efter det att du har nått målet. Du visualiserar helt enkelt det positiva slutresultatet av vad du vill ska inträffa. I målbilden ska du med så många sinnen som möjligt uppleva att du redan har eller är vad du önskat dig.
Regelbunden upprepning
Att arbeta med bilderna så ofta som möjligt är en förutsättning för att de ska kunna uppfyllas. Om man regelbundet föreställer sig hur en livssituation kommer att bli efter det att man uppnått sitt mål, bidrar det till att underlätta genomförandet av önskvärda förändringar.

Du kan arbeta med visualisering alltid när du känner behov av det. Du kan kombinera det med din grundläggande mentala träning.­­ Du kan tillämpa visualisering utan att inleda med din grundmetod men det har större verkan om du först försätter dig i ett vilotillstånd med hjälp av meditation eller avslappning. Det är ändå bra att ta till då och då. t.ex. när du har en lugn stund, under lunchen, på bussen eller innan du somnar. Det finns alltid kortare tillfällen under dagen då du kan testa att visualisera. Du får se vad som känns bra för dig. Varje gång du visualiserar positivt ökar din möjlighet att förbättra ditt liv.Picture Captions
 Jag får röda rosor av min älskling. 
(förverkligas inom 2 månader)

 


If one desires a change,
one must be that change 
before that change 
can take place.

                    - Gita Bellin


 
 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...